Home > List of National Branches
Here we present a list of our national branches. For details please contact us by Email or phone.
National Branches Hokkaido Area Tohoku Area Kanto Area Hokuriku / Chubu Area Hokuriku / Chubu Area Kinki Area Chugoku / Shikoku Area Kyushu / Okinawa Area

Hokkaido Area

Hokkaido
Hokkaido Kankyukai
Go to top of page

Tohoku Area

Aomori
Aomori Kankyukai
Iwate
Iwate Kankyukai
Akita
Akita Kankyukai
Miyagi
Miyagi Kankyukai
Fukushima
Fukushima Kankyukai
Go to top of page

Kanto Area

Tochigi
Tochigi Kankyukai
Gunma
Gunma Kankyukai
Tokyo
Iemoto Jikimon: Kameikai / Iemoto Jikimomon: 官清会 / Jun Jikimon: Hekiunkai / Jun Jikimon: Wakabakai / Jun Jikimon: Hokakai / Jirakukai / Tokyo Kankyukai
Kanagawa
Kanagawa Kankyukai  /  Kamakura Senbikai
Go to top of page

Hokuriku / Chubu Area

Toyama
Toyama Kankyukai
Fukui
Seiryukai
Aichi
Aichi Kankyukai
Go to top of page

Kinki Area

Kyoto
Iemoto Jikimon: Kanwakai / Iemoto Jikomon: Kinyokai / Iemoto Jikimon: Reiunkai / Mushakouji Senke Kankyuan Sen Soshu
Osaka
Osaka Kankyukai / Seikoukai
Go to top of page

Chugoku / Shikoku Area

Tottori
Yonago Ise Saryokai
Shimane
Izumo Shokakai
Okayama
Okayama Kankyukai
Hiroshima
Hiroshima Kankyukai
Yamaguchi
Yamaguchi Kankyukai
Tokushima
Tokushima Kankyukai
Kagawa
Iemoto Jikimon: Banshokai / Kagawa Kankyukai / Zaishokai / Reishokai
Ehime
Ehime Kankyukai
Go to top of page

Kyushu / Okinawa Area

Fukuoka
Fukuoka Kankyukai
Okinawa
Okinawa Kankyukai
Go to top of page

Iemoto Kyojukai (Faculty Meeting)

  • Tesshinkai
  • Gamyokai
  • Kayukai
  • Tetsushinkai
  • Shushinkai
  • Shoankai
  • Koyukai
  • Bokushinkai
Go to top of page